Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Nieuwsbrief november 2013

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wat is er veel goeds gebeurd mbt de ontwikkelingen van het werk in Tsjechië. In deze brief vind je een terugblik op de activiteiten van dit jaar, een verslag van de april- conferentie in Bratislava en een vooruitblik naar het komende jaar.

Toekomstplannen
Allereerst het goede nieuws over de oprichting van een zelfstandige Tsjechische Pastorale Stichting voor innerlijke genezing dmv genezend gebed ‘Immanuel.’ In de vorige nieuwsbrief schreef ik jullie hoe moeilijk het was om als aanstaande bestuursleden tot overeen- stemming te komen over de formulering van de statuten. Iedere keer blijkt weer dat de Tsjechen nog mogen ontdekken dat je, als leden van een bestuur, samen kunt werken in een overlegsituatie ipv dat de voorzitter bepalend is. Maar als je er, zoals zij deden, van uitgaat dat de voorzitter allesbepalend is, dan moet je ervoor zorgen dat de leden tegenwicht kunnen bieden. ....

Lees meet op de downloadpagina
Stacks Image 69