Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Lieve vrienden,

Over een paar dagen vertrek ik naar het oosten van Tsjechië: Frylant, hotel Malenovice om daar op een conferentie voor jonge vrouwen (20-35 jaar) te spreken over innerlijke genezing. Ik zie ernaar uit want het is een mooie kans om veel leidinggevende vrouwen uit Tjechië en Slovakije te bereiken.
Ik werd vlak voor Kerst gebeld of ik spreker wilde zijn in deze weekend-conferentie, die van van 8-10 februari zal zijn en waar ruim 150 vrouwen zullen komen.
Lees meer