Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

NIEUWSBRIEF STICHTING PRAAGSE LENTE, FEBRUARI 2010
Aan het bestuur van de Stichting Praagse Lente, aan vrienden en belangstellenden,

Lieve vrienden,

Over 10 dagen vertrek ik weer naar Praag, dus het wordt tijd dat ik jullie weer op de hoogte breng van de ontwikkelingen van het werk in Praag en jullie informatie geef over de komende seminars Innerlijke Genezing die ik ga geven in Praag en Ostrava (een nieuwe plaats).

Het goede nieuws is dat er onder leiding van Karel en Yvona Taschner een Tsjechisch pastoraal team is gevormd. Op dit moment bestaat het uit 8 personen die zich hebben toegewijd om het gedachtegoed van Leanne Payne (innerlijke genezing) in Tsjechië te brengen.
Op de oktober-conferentie in 2009 van TPZ (Toerusting Pastorale Zorg, www. leannepayne.nl) in Delden met Mario Bergner werkten 6 Tsjechen mee in het gebedsteam en dat was voor hen en voor ons een verrijkende ervaring. Dit was mijn droom: een Tsjechisch pastoraal team verbonden met en gesteund door een Nederlandse team.

(foto de Tsjechen, die meewerkten in Delden
samen met de Nederlanders die met hen werkten in Tsjechië).
Zondag 7 maart zal de volgende samenkomst zijn van het team en zal ik een training geven ism andere Nederlandse teamleden mbt de praktijk van genezend gebed en natuurlijk zullen we verdere plannen maken o.a. voor de oktoberconferentie in Praag.

Conferentie oktober 2010 De organisator van de vorige grote conferenties in Praag (oktober 2007 en mei 2009) heeft mij uitgenodigd om weer een conferentie in Praag te geven. Dat zal zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag 28 tem 30 oktober 2010. Donderdag 28 oktober is een vrije dag in Tsjechië en zo kunnen we drie hele dagen voor de conferentie nemen.
Ik zal samenwerken met Signa en Conlee Bodisbaugh uit Alabama (VS) die ook een aantal lezingen zullen verzorgen. Signa is al bekend vanwege haar boek : ‘Op weg naar heelheid in Christus’, dat ook in het Tsjechisch is uitgegeven, zo kunnen de mensen haar ook zelf leren kennen.
Ik zal samenwerken met een Tsjechisch-Nederlands gebedsteam. Op donderdag en vrijdag zal er ’s middags een workshop zijn waarin ook Tsjechen de leiding zullen nemen en dat is groei!

Seminar Innerlijke Genezing
De directeur van de parttime-opleiding van ETS (Evangelical Theological Seminary) voor theologie, voor theologie richting sociaal/pastoraal werk en voor de opleiding van kerkelijke werkers heeft mij gevraagd om op 5 en 6 maart 2010 een seminar te geven van 20 uur les over ‘Innerlijke Genezing’. Het is een keuzevak en 34 studenten hebben zich hiervoor ingeschreven. Het seminar wordt gehouden in de ETS, in Praag. Het team zal bestaan uit Karel en Yvona Taschner en een Nederlands team bestaande uit: Eddy en Ineke de Pender, Nanne Kalma en mijzelf. Als voorbereiding zullen de 34 studenten o.a. het boek: ‘Herstel van Identiteit’ van Leanne Payne lezen en de cursusstof van de cursus Luisterend Bidden. Wat een kans om gemotiveerde studenten te bereiken. Twee jaar geleden heb ik aan twee groepen studenten zo’n training mogen geven en twee studenten van toen werken nu mee in het pastorale team.

De komende reis van 3 tem 15 maart.
Woensdag 3 maart vliegen Nanne en ik naar Praag en worden opgehaald door Karel en Yvona Taschner, die de leiders zullen zijn van het Seminar Innerlijke Genezing van de ETS. We zullen alles met hen doorspreken en verder voorbereiden mbt het programma en organisatie.
Donderdagmorgen hebben we ook een gesprek met de organisator van de conferentie in october: Lubomir Ondrasek. Donderdagmiddag komen Ineke en Eddy de Pender ons versterken.

Vrijdagmorgen 5 maart start van het seminar Innerlijke Genezing.
Marek Macak , docent psychologie ETS en lid van het Tsjechische pastorale team, zal mij vertalen; hij is een erg goede vertaler! Daar ben ik wel heel afhankelijk van.

Het programma ziet er als volgt uit
8.30 – 9.00 Welcome, introduction, worship and getting acquainted
9.00 – 10.00 Coming into God’s Presence
10.30 – 12.00 Listening to God
13.00 – 14.30 Imagination and cleansing of the imagination
15.00 – 16.30 How motherlove gives us a sense of being
17.00 – 18.30 How fatherlove gives us the power to be (sense of well-being)
19.30 – 21.00 Self-acceptance and Forgiveness

Zaterdag 6 maart
8.00 - 9.30 The Power of good memories and Healing of memories
10.00 – 11.00 Healing of the will
12.30 – 14.00 Healthy Boundaries
14.30 – 16.30 Celebration of love and hope
Evaluation with our team and dinner.

Zondag 7 maart
‘s Morgens voorbereiding voor de training.
13.00 – 17.00 Training Tsjechisch pastorale team.
Nagesprek met Yvona en Karel en het Nederlandse team.

Maandag 8 maart
Plannen maken voor de toekomst met Karel en Yvona Taschner en vrije tijd.

Dinsdag 9 maart
Vertrek Ineke en Eddy de Pender naar Nederland.
Laatste dag Nanne en Tony in Praag. Misschien een gesprek met uitgeverij Navrat mbt de uitgave van ‘Luisterend Bidden’ van Leanne Payne in het Tsjechisch.
Op 7 februari kwam het Tsjechische pastorale team voor het eerst een dag bij elkaar onder leiding van Karel en Yvona Taschner. Ik ben erg blij dat er nu een basisteam is van 8 personen, die heel goede kwaliteiten bezitten. De eerste prioriteit is nu training van het basisteam en het opzetten van een goede organisatie, zodat het werk kan gaan groeien. Zo zullen een paar mensen van dit team meewerken in de TPZ-conferentie eind mei en ook zullen een paar van hen meewerken in de seminars in Praag en Ostrava.
Woensdag 10 maart
Vertrek van Nanne naar Nederland en ik reis per trein door naar Ostrava.
Daar zal ik logeren bij Petr en Petra Polach. Ze zijn beiden parttime-
student van ETS, getrouwd en ouders van twee jongens. Ik heb ze tijdens
het Seminar Innerlijke Genezing van ETS in 2008 leren kennen.
Petra is nu lid van het Tsjechische pastorale team en Petr is een paar
weken geleden bevestigd als predikant in een eigen gemeente, die ze
zelf hebben gesticht. Petr studeert theologie en Petra doet theologie
richting sociaal/pastoraal werk en ze zijn bijna klaar met de studie.
Petr heeft me uitgenodigd om een Seminar te geven over: ‘The Healing
Love of Gods Presence.’ Hij zal mij vertalen en daar is hij goed in. Wat
een voorrecht dat ik er al twee goede vertalers heb die zich willen
inzetten. Hiernaast een foto van Petra en Petr (rechts) samen met enkele
anderen uit hun gemeente. Dana en Katka van het Tsjechische team zullen
het pastorale team versterken.

Donderdag 11 maart
Deze dag zal ik samen met Petra gesprekken en gebedspastoraat doen.

Vrijdag 12 maart
Voorbereiding en start seminar
16.00 – 17.00 Preparation czech pastoral team
17.30 – 18.00 Welcome and worship
18.00 - 19.30 Listening to God and coming into His presence

Zaterdag 13 maart:
9.00 – 9.20 Welcome and worship
9.20 - 10.45 The Healing Love of Gods motherly love (Sense of being)
10.45 - 11.15 Break
11.15 – 12.30 The Healing Love of Gods fatherlove (the Power to be)
12.30 - 13.30 Break
13.30 - 15.00 Healthy Boundaries and Healing of the Will (first two songs)
15.00 – 15.30 Break
15.30 – 16.30 Celebration of God’s Love and Hope

Zondag 14 maart
16.00 Kerkdienst; ik spreek over: ‘ How to live with God.’

Maandag 15 maart. vandaar
Ik reis per trein naar Praag en vlieg naar Schiphol en dan met de trein naar Bilthoven.

Ik heb er zin in en schiet al aardig op met alle voorbereidingen. Het is bemoedigend dat studenten van de Bachelor- en Masterstudie theologie de keuze kunnen maken voor dit Seminar en hiervoor studiepunten ontvangen. Het is ook bemoedigend dat ik weer in een nieuwe studentenstad, want dat is Ostrava, kan gaan werken. We kunnen danken voor deze mogelijkheden om aanstaande predikanten en maatschappelijk/pastorale werkers en kerkelijke werkers te trainen in het geven en ontvangen van genezend gebed en in inzicht in de achtergronden van innerlijke genezing.
We kunnen bidden voor een goed verloop van de seminars; voor vertrouwen dat ik de goede Engelse woorden zal kunnen spreken, voor eenheid met de vertalers; voor een goede afstemming op de deelnemers en op God; voor energie om alles goed te kunnen volhouden; voor energie en openheid bij de deelnemers, want het betekent heel veel informatie en verwerking in korte tijd.
Het was fijn om dit weer met jullie te delen. Ik voel me gesteund en bemoedigd omdat ik weet dat er veel mensen achter mij en dit werk staan. Dit merk ik op allerlei manieren: emails, telefoontjes, kaartjes en ook door de giften die we ontvangen. Zonder jullie zou ik dit werk niet kunnen doen en volhouden.
Hartelijke groeten en ‘God bless you’.

Tony Kalma
Tureluurlaan 24,
3722EC Bilthoven (
kalma@planet.nl;