Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

REISVERSLAG STICHTING PRAAGSE LENTE, DECEMBER 2010

Verslag van de oktoberconferentie in Praag, terugkijken en plannen voor de toekomst!
Aan het bestuur van de Stichting Praagse Lente, aan vrienden en belangstellenden
Lieve vrienden,

Het is fijn om zo aan het eind van het jaar nog een nieuws-brief te kunnen schrijven over zoveel goede ontwikkelingen van het werk van onze Stichting in Tsjechië. Het is nu ruim een maand geleden dat de 3-daagse conferentie : “Gods Power for Transformation’ in Praag werd gehouden. Er waren 280 deelnemers uit Tsjechië en Slowakije (velen bezochten voor het eerst een conferentie) en ik word nog ontroerd als ik weer voor mij zie hoeveel mensen na iedere lezing naar voren kwamen om gebed te ontvangen.
Wat hebben we een verhalen gehoord over pijn, verdriet en gemis, maar we hebben ook gezien hoe er hoop kwam en dat mensen Gods genezende aanwezigheid konden ontvangen daar waar ze dat zo nodig hadden. Het was ook zo bijzonder om met een groot Tsjechisch-Nederlands-Amerikaans team pastorale zorg te kunnen geven! We hebben veel positieve reacties ontvangen n.a.v de conferentie, zowel rechtstreeks van deelnemers als via KMS en dat geeft ons visie en kracht om door te gaan met dit werk.
Ik wil eerst jullie bedanken voor alle mogelijke vormen van meeleven met dit werk, want dat is echt de basis waardoor alles kan doorgaan. Er is dit jaar heel veel gebeurd:
 • In maart was er het seminar over ‘Innerlijke Genezing’ van 20 lesuren aan studenten theologie / sociaal werk; verder de trainingsdag voor het Tsjechische pastorale kernteam en de weekendconferentie in een Cirkev Bratrska gemeente in Ostrava, waar een teamlid: Petr Polach predikant is. Het thema was: ‘De genezende liefde van Gods Tegenwoordigheid’
 • In september was ik een aantal dagen in Praag als voorbereiding voor de octoberconferentie en gaf ik een trainingsdag aan het Tsjechische team, dat mee zou gaan werken tijdens de conferentie. Het kernteam is een groep van 11 bekwame toegewijde mensen, die de dienst van Innerlijke Genezing en met name het gedachtegoed van Leanne Payne in hun land willen brengen. Binnen dit team zijn kleine groepen gevormd, ieder met een speciale taak: zorg dragen voor de organisatie, vertaling, decoratie van de zaal, gastvrijheid, muziek, techniek,etc. Dan waren er nog 16 andere pastorale werkers die mee zouden gaan werken in het gebedsteam van de oktoberconferentie.
 • In september kwam het boek ’Luisterend Bidden’ van Leanne Payne uit in het Tsjechisch en dit boek hebben alle leden van het pastorale team ontvangen.
 • De laatste grote aktiviteit was dan de 3-daagse conferentie in Praag waaraan ook Signa en Conlee Bodisbaugh meewerkten.

In april las ik onderstaand gedicht en ik heb daar nog vaak aan gedacht en de woorden spreken mij aan; ik kom dit jaar al 40 jaar in Tsjechië. Het is toch wel heel speciaal dat ik me zo verbonden weet met Tsjechië en zoveel liefde voel voor de mensen daar. Ik hoop nog lang dóór te kunnen gaan met mijn werk. Nieuw is dat we nu gebruik maken van Skype om met elkaar van alles te bespreken en te overleggen. Dat is wel heel praktisch en goedkoop.
Geef mij de voeten van Mozes
die kunnen gaan waar ze moeten gaan.

Geef mij de mond van Mozes
niet om mooi te kunnen spreken
maar om te zeggen waar het op staat.

Geef mij het hart van Mozes
Een hart vol vuur: groot en sterk.
Waar wel een heel volk in past.

Een hart met durf, een hart dat klopt en klopt met liefde
Op maandag 25 oktober komen Signa en Conlee Bodisbaugh(uit Mobile, USA), Karel en Yvona en Nanne en ik aan in Praag en is er tijd om alles mbt de conferentie door te spreken en voor de conferentie te bidden. Yvona ontvangt een indrukwekkend beeld van een bloem, die zo beschadigd is dat er geen leven meer mogelijk lijkt; maar toch ziet ze op de plek waar de bloem dood lijkt, nieuw leven komen als de bloem gezegend wordt.
Ze vertelt dat ze dit beeld ontvangt als een belofte voor haar land waar zoveel beschadigde mensen wonen; zoveel mensen die pijn hebben en het leven vaak niet meer zien zitten; zelfs een doodswens hebben. Maar Jezus wil in die pijn en dood komen en ze tot leven roepen. Dan zullen ze weer gaan bloeien en de bloem worden zoals ze bedoeld zijn.
Het Nederlands-Amerikaanse team
Dinsdag 26 oktober is een vrije dag voor het team. ’s Morgens geeft Karel aan Signa en Conlee een rondleiding door Praag en Nanne en ik gaan ook mee. Indrukwekkend is het om het monument te zien op de plek waar mensen stand hielden tegenover de politie, wat er mede voor zorgde dat er een einde kwam aan de bezetting door de Russen.
’s Middags arriveren Janna Beek,Eddy en Ineke de Pender en Annie en Hans de Weerd en zijn we compleet als Nederlands-Amerikaans team. We eten in hotel Diana en we gaan ’s avonds – ook Yvona en Karel gaan mee- naar een concert van de Amerikaanse componist Gershwin, gespeeld door een Tsjechisch gezelschap in de Spaanse Synagoge. Internationaler kan het haast niet!
Vanaf woensdag 27 oktober is er veel werk te doen! We beginnen ’s morgens met een teamvergadering om alles voor te bereiden voor de instructieavond voor het team, die ’s avonds zal worden gehouden in de ETS; en verder voor de conferentie.’s Middags heb ik een intervieuw van ruim een uur met Lida Hojkova voor een uitzending van Trans World Radio over mijn persoon en werk in Tsjechië. Ook Signa en Conlee worden geïntervieuwd. Jammer dat we het zelf niet zullen kunnen horen want ze zenden het in het Tsjechisch uit met op de achtergrond de Engelse taal.
Van 18.00 tot 21.00 is de instructieavond voor het pastorale team, bestaande uit 27 Tsjechen, 7 Nederlanders en 2 Amerikanen. Yvona heet iedereen welkom en houdt een korte introductie, waarna Jitka ons leidt in aanbidding en Karel een zegen vraagt voor de avond.
Daarna is er een korte tijd van kennismaking en vertel ik (met behulp van een uitstekende vertaler: Marek) kort iets over het thema van de conferentie: God’s Power for Transformation en leg uit wat er van hen wordt verwacht tijdens de conferentie. Ook wat belangrijk is als je luistert naar en bidt met mensen.
Daarna nemen we het hele conferentieprogramma door en iedere spreker vertelt iets over zijn/haar lezing en gaat in op hoe hij/zij de lezing wil afsluiten en wat voor de teamleden belangrijk is om te weten mbt de gebeden en hoe te handelen. Het is een heel fijne voorbereiding en wat een verschil met de vorige conferentie toen het nogal rommelig verliep.
We eindigen met elkaar te zegenen en dat is altijd weer zo mooi om te doen en ook om te ontvangen: de zegen van Gods aanwezigheid met je en in je..
Donderdag 28 oktober: Start van de conferentie.
’s Morgens om 8 uur zijn we als team al aanwezig in de zaal om alles goed te kunnen voorbereiden.
Onder leiding van Misa Zumarova wordt h
et podium erg mooi met de bloemen, de beeldjes en het grote lichte kruis (dat Martin Tensen voor ons maakte) en we hopen dat de Tsjechen ook de waarde en het belang van symboliek zullen gaan zien en daardoor dieper de betekenis hiervan gaan beleven. We zien dat dit gebeurt, want tijdens de conferentie zien we dat mensen bij het kruis knielen, etc.
We hebben een goede voorbereiding met het pastorale team olv Eddy de Pender. We zijn blij met 4 heel goede vertalers: Marek Macak (mijn vaste vertaler), Petr Polach, Jiri Cihulka en Petr Kachá. We nemen tijd voor de laatste instructies, bidden en zegenen elkaar en we zegenen ook de leden van de muziekgroep en het geluidsteam.
Om 10 uur opent Karel Taschner de conferentie en heet iedereen hartelijk welkom. Hij vraagt ook wie er voor het eerst op een conferentie is en dat zijn er velen.
Na gebed leidt het muziekteam ons in aanbidding en ze spelen prachtige liederen o.a. op de viool.
Zo worden de mensen al op God gericht en dat is fijn als ik start met een lezing over Gods aanvaardende liefde, gevolgd door het thema: Zelfaanvaarding. Ik ga in op hoe anders God is in zijn aanvaardende liefde. Hij houdt van ons om wie we zijn en niet om wat we presteren. Hij begint met aanvaarding en ondersteuning; daardoor zien we dat we van betekenis zijn en daardoor kunnen we vaak meer presteren. Precies andersom dan wij vaak meemaken: eerst presteren, dan ben je van betekenis, krijg je ondersteuning en aanvaarding. Als jij je aanvaard en geliefd weet met al je zwakheden, kun je van daaruit ook beter een ander aanvaarden…

Dit roept heel veel bij mensen op. Er is veel pijn bij mensen door teleurgesteld te zijn, veroor-deeld te zijn, niet goed genoeg te zijn in de ogen van anderen. Ik ontving een beeld van een hoge berg: iemand stond daar en kon niet terug maar ook niet vooruit vanwege een diep ravijn. Toen zag ik een smalle brug komen tussen de twee bergen en zo ontstond er een weg om verder te gaan. Hier kwamen veel reakties op want er waren veel mensen die wanhopig waren en geen weg meer zagen en alle hoop hadden verloren.
Een verhaal herinner ik me nog. Een jonge vrouw kwam naar me toe. Ik kan niet meer, zei ze. Ze vertelde hoe haar moeder haar vertelde dat ze weken huilde nadat ze was geboren want moeder wilde een jongen en ze kreeg een meisje. Haar vader stierf toen ze 14 jaar was en haar moeder was alcoholist; vaak was haar moeder dronken en zorgde zij voor haar 2 jongere broertjes. Toen stierf ook haar moeder en een broer; nu leefde ze samen met haar enige broer en ze huilde, huilde. Ze wilde het beeld vasthouden dat er in haar leven ook iets nieuws kon komen en tijdens de conferentie ontving ze hoop en kwam ze af en toe een knuffel halen. Er waren ook heel wat mensen met een doodswens en die toch voor het leven wilden gaan kiezen.
Weer merkte ik hoe belangrijk het is om afbeeldingen te laten zien van relaties: vader-dochter, vader-zoon, moeder-dochter, moeder-zoon. In de pauze mag iedereen gratis een fotokaart nemen en er worden later nog meer dan 800 kaarten verkocht voor een kleine prijs. Zo spreekt dit aan.
’s Middags begint Signa met een lezing over Intimiteit. Ze gaat erop in hoe belangrijk het is om een goed beeld van God te hebben en hoe we Gods Geest nodig hebben om dat goede beeld te ontvangen. Vaak hebben we zoveel moeite met intimiteit. In de plaats: Mobile, waar Signa en Conlee wonen, is al meer dan een maand een opwekking gaande en er gebeuren veel wonderen; mensen openen hun hart voor Jezus, voor God. En zo liet Signa ons ook een video zien van een vriendin die al jaren in een rolstoel zat en nu kon lopen. De video toonde ons hoe langzaam ze Gods genezende kracht ontving en hoe ze bijna niet kon geloven dat haar benen haar lichaam overeind konden houden.
’s Avonds spreek ik over ‘Besef van zijn’ en daarbij ga ik in op het belang van een goede hechting tussen moeder en kind. Gelukkig is er genezing mogelijk als er geen goede hechting kon komen; dat kan door veel oorzaken komen o.a. door een periode gescheiden geweest te zijn van moeder. Tijdens het gebed zingt Jitka prachtige Tsjechische wiegeliedjes terwijl ze zichzelf op de gitaar begeleidt en dit is erg helpend voor velen om diep aangeraakt te worden in de leegte van binnen. Zo mogen we zoeken naar hoe God kan aanvullen wat ons heeft ontbroken en dat mogen we uitdelen aan hen die het nodig hebben.
Een voorbeeld: een arts kwam naar mij toe en vertelde mij dat hij de pijn van patiënten haast niet kon zien en dat kan eigenlijk niet voor een arts. Zou het kunnen komen door mijn geboorte, vroeg hij zich af. Hij had een heel pijnlijke geboorte gehad (o.a. met behulp van een tang ).
Ik bad met hem en vroeg Jezus’ te komen met Zijn aanwezigheid. Hij begon te huilen en voelde erge pijn in zijn hoofd; ik bad dat Jezus’ vrede in de pijn zou komen en dat hij de pijn los zou kunnen laten terwijl we naar het kruis keken. Leven was voor hem altijd verbonden geweest met pijn en we baden dat Jezus hem van deze binding zou losmaken zodat er een nieuwe verbinding zou kunnen komen, nl leven dat verbonden kan zijn met vrede, vreugde, rust, liefde, etc. Hij kon het ontvangen en geloofde dat hij vanuit een ander perspectief naar patiënten zou kunnen kijken: meer vanuit een levenbrengend perspectief ipv het in zich op te nemen van de pijn.
Conlee spreekt vandaag over de gave van schuld belijden en vergeving en legt het accent op het vrij worden. Er zijn veel reakties en het is zo mooi mensen vrij te zien worden als ze hun ouders vergeven en hoe ze dan ook niet langer hun best hoeven doen om niet zo te worden als hun vader of moeder. Ze begrijpen dat dit hen juist negatief aan hun ouders bindt.
Ook spreekt hij over reiniging van het voorstellingsvermogen. Weer merken we hoeveel invloed internet heeft omdat porno zo gemakkelijk te vinden is; ze willen die beelden kwijt en dat kan gelukkig.
Ik spreek ’s morgens over de kracht van vaderliefde en bemoedig de mannen om goede woorden te spreken (zegenend te zijn) naar hun vrouw, kinderen en anderen. Zo worden ze Schepper naast God.
’s Avonds spreek ik over genezing van de wil. Bijna iedereen staat op als ik vraag wie genezing van de wil nodig heeft. Hun wil is zo onderdrukt tijdens de lange jaren van onderdrukking en het was gevaarlijk je eigen mening te hebben of je eigen wil te uiten.
’s Middags zijn er weer drie werkgroepen: Signa spreekt over luisteren naar God. Janna spreekt over omgaan met schaamte en schuld en daar kwamen veel mensen naar luisteren; ook vroegen velen om gebed. Marek Macak spreekt over de Kerk als een gemeenschap van Gods Tegenwoordigheid. Wat fijn dat er twee werkgroepen zijn met een Tsjech als leider.
Voor Marek was het heel speciaal dat er een korte omschrijving van de werkgroepleiders in het programma was opgenomen. Zo werd bekend dat hij aan het promoveren is om de doctorsgraad te behalen in klinische psychologie. Hij kwam tijdens de conferentie in contact met drie andere psychologen met wie hij een groepspraktijk wil gaan starten in Praag. Zo gebeurt er veel tijdens een conferentie.
Zaterdag 30 oktober
Na de lofprijzing en aanbidding start Signa met een lezing over kenmerken van disfunktionele gezinnen om mensen te helpen bepaalde gezinspatronen te gaan herkennen. Ik sluit er op aan met het thema: grenzen. In disfunktionele gezinnen wordt er vaak weinig respect getoond voor grenzen van anderen en het is voor iedereen belangrijk om van harte ja te kunnen zeggen maar ook om nee te kunnen zeggen.
De laatste lezing gaat over genezing van herinneringen. waarbij ik ook aandacht geef aan de waarde die de bijbel geeft aan het gedenken van al het goede wat God deed. Hoe genezend het kan zijn om je het goede te herinneren om van daaruit hoop en vertrouwen te putten. Ik probeer hen hoop te geven dat pijnlijke herinneringen in een proces kunnen genezen als we Jezus toestaan in de pijnlijke situaties te komen en we Hem kunnen gaan ontvangen; zo ontvangen we genezing in ons denken en in ons gevoelsleven. Weer is er veel pastoraat, ook op het gebied van seksueel misbruik; groot is de pijn als mensen niet geloofd werden als ze vertelden dat ze werden misbruikt door opa , broer, etc.

Dan is het tijd voor de slotviering van Gods hoop en liefde. Na een korte uitleg konden mensen naar vijf plaatsen gaan en daar verschillende dingen doen:
 • naar het kruis gaan en een briefje bij het kruis leggen als ze iemand vergeving willen schenken of vragen; ze kunnen ook naar een lid van het gebedsteam gaan; daar wordt veel gebruik van gemaakt.
 • water gebruiken als symbool voor reiniging of toewijding,
 • een druif nemen of elkaar een druif geven als teken van verbondenheid met God,
 • een stukje brood nemen of dat aan elkaar geven als een symbool dat Jezus zegt: ‘Ik ben het brood des levens.’
 • een persoonlijke zegening ontvangen bij een gebedsteamlid.
Bij de zegening had een een aantal mensen het verlangen om gezegend te worden met kracht om er echt zelf te kunnen zijn en om goede woorden te kunnen zeggen. Ook baden we met mensen voor lichamelijke genezing, bv met Misa, een teamlid, bij wie MS was vastgesteld en die veel last had van haar ogen. Verder zegenden we hen met Gods aanwezigheid en vroegen of Hij datgene wat ze ontvangen hadden, verder in hen zou uitwerken.
Ik werd geraakt door mensen die mij vroegen: ‘Wanneer is er weer een conferentie?’ We willen nog zoveel leren over hoe te leven met God in ons dagelijks leven.’ Dit stimuleert mij om dóór te gaan met het werk daar.
Na sluiting van de conferentie met een algemene zegen was er nog een evaluatie met het pastorale team. Het was zo goed om hun verhalen te horen over hoe ze zelf gezegend werden en hoe ze er voor anderen waren. Ze wilden graag een volgende keer weer meewerken.
Na de evaluatie eten we als team tot besluit van de conferentie samen met het Tsjechische organisatieteam. We hebben fijn samengewerkt met Lubomir , die in het bestuur van KMS zit en met zijn secretaresse Hana Kratochvila. Het is fijn dat Lubomir en Hana zo achter dit werk staan en ons stimuleren om verder te gaan. Zij zorgen er ook voor dat er CD’s en een MP3 worden gemaakt van alle lezingen en deze kunnen worden besteld bij KMS. Dat scheelt ons veel werk. Ook willen zij andere conferenties promoten voor ons in hun Magazine.
’s Avonds in ons hotel praten we nog even na en wat hebben we het goed gehad, ook als team met elkaar. We genieten nog even na ook van alle goede verhalen die we hoorden. Het was een verre reis voor Signa en Conlee maar de Tsjechen hebben hun hart geraakt en ze hadden het hier heel goed gehad.
Zondag 31 oktober
Ik heb voor de conferentie diverse mails ontvangen van Pavel, die op de vorige mei-conferentie voor veel onrust heeft gezorgd en nu aankondigde dat hij weer een gevaar zou zijn. Hij houdt er bv van om mensen te choqueren door zich te gaan snijden. Ik heb hem geschreven dat ik hem 2 counselings aanbood ipv de conferentie. Eén samen met Signa, Conlee en Nanne en één samen met zijn therapeut: Marek Macak. Zondagmorgen hebben we met z’n vieren met hem gepraat en gebeden. Ongelooflijk hoe iemand de neiging kan hebben om op iemand die aardig tegen hem doet te reageren met mailtjes dat hij haar baby zal doden.
Na dit gesprek vertrokken Conlee en Signa voor hun reis naar Italië; ook Eddy, Ineke en Janna vertrokken weer naar huis.
Hierna hebben Nanne en ik een gesprek met Yvona en Karel nav de conferentie. Zij willen verder in hun land met deze bediening: ‘Genezing van de ziel door genezend gebed’. We zijn blij met het goede verloop van de conferentie en ook met het Tsjechische pastorale team met zulke bekwame mensen. We maken plannen voor de komende tijd en we willen wel 2 à 3 trainingsdagen per jaar voor het team
’s Avonds gaan Nanne en ik uit met Hans en Annie.

Maandag 1 november
Vandaag vertrekken Annie en Hans weer en we genieten nog even van samen ontbijten. ’s Middags komt Marek Macak en werken we samen met Pavel. We zien best dat hij nog een weg heeft te gaan maar we hebben wel hoop. Hij mag leren liefde te ontvangen en door de pijn te gaan ipv anderen te ‘straffen.’ Ik besluit om met Pavel te blijven emailen en hem te spreken als ik weer in Praag kom.
’s Avonds genieten we nog van een concert en dinsdagmorgen vertrekken we naar huis.

Toekomstplannen 2011
Voor het komende jaar staan er weer allerlei aktiviteiten op het programma:
 • van 10 - 13 februari gaan Janna Beek, Eddy de Pender en ik naar Praag om een training te geven aan het Tsjechische pastorale team.
 • van 7 – 10 maart gaan Nanne en ik naar Praag waar we een paar dagen blijven en pastoraat zullen geven; daarna reizen we naar Chomutov waar we bij Karel en Yvona Taschner zullen logeren en ik zal een conferentie geven in Litvinov over ‘The Power of God’s Presence’ van 11-13 maart. Leden van het Tsjechische pastorale team zullen pastoraat geven.
 • ook zullen een aantal mensen van het pastorale team uit Tsjechië meewerken in het gebedsteam van TPZ ( www.leannepayne.nl) tijdens een conferentie die gehouden zal worden in Delden van 7 - 10 april 2011 waarin Mario Bergner zal spreken over: “Herstel van Identiteit’.
 • in het najaar staat een trainingsconferentie in Ostrava gepland en misschien één in Brno.
 • ook staat er nog een volgende teamtraining voor het Tsjechische pastorale team op het programma.

Toekomstplannen 2012
KMS heeft mij weer uitgenodigd om van 28 tem 30 september 2012 een 3-daagse conferentie over
Innerlijke Genezing te geven. Ik zal dat weer gaan doen ism anderen; wie dat zullen zijn is nog niet bekend. Ik hoop wel dat daar binnen een half jaar duidelijkheid over gaat komen want dat is ook van invloed op de keuze van de uitgave van een volgend boek in het Tsjechisch.
Bedankt iedereen die deze lange brief heeft gelezen!

Ik sluit af met een winters plaatje uit Bilthoven en wens iedereen heel goede Kerstdagen en een gezegend 2011.


Tony Kalma,
Tureluurlaan 24,
3722EC Bilthoven
email: kalma@planet.nl
Signa vergeleek dit proces met innerlijke genezing dat ook zo vaak moeilijk is om te ontvangen en nodigde toen iedereen uit om de aanwezigheid van de Heilige Geest te ontvangen in hun leven en velen kwamen naar voren. Er was zoveel verlangen bij mensen naar Gods Aanwezigheid in hun leven; in alle pauzes gingen we door met bidden met de mensen. Zo prachtig was het om te zien hoe er hoop, rust, vrede, een nieuw denken, etc, kwam.

Hierna zijn er 3 workshops waaruit mensen kunnen kiezen:
- Conlee Bodisbaugh: Blokkades voor een gezond seksleven;
- Yvona Taschner: man- en vrouw-zijn naar Gods beeld;
- Eddy en Ineke de Pender:hoe genezend gebed te bidden in je kerk.
Fijn was het om te zien hoe enthousiast de mensen waren om hun eigen keuze te kunnen maken en
ze kunnen altijd ook nog de MP3 kopen, waar alle lezingen en werkgroepen op staan.