Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

NIEUWSBRIEF STICHTING PRAAGSE LENTE, Oktober 2010

Lieve vrienden,

Over 10 dagen vertrek ik weer naar Praag, dus het wordt tijd dat ik jullie weer op de hoogte breng van de laatste ontwikkelingen van het werk in Tsjechië en informatie geef over de komende conferentie over Innerlijke Genezing, die van 28 - 30 oktober zal worden gehouden in Praag. Het thema van de conferentie is: ‘Gods Power for Transformation’.


Het is een 3-daagse conferentie, georganiseerd door de KMS (Christian Mission Society), waar we met een Nederlands team heen zullen gaan en waar Signa en Conlee Bodisbaugh uit Mobile, Alabama, USA, samen met mij de hoofdlezingen zullen verzorgen. Signa is al bekend in Tsjechië vanwege haar boek : ‘Op weg naar heelheid in Christus’, dat ook in het Tsjechisch is uitgegeven; zo kunnen de mensen haar ook zelf leren kennen.
Behalve Nederlanders en Amerikanen zullen ook twee Tsjechen: Yvona Taschnerova en Marek Macak van het centrale team een workshop geven. Zo zien we een ontwikkeling waarin de Tsjechen zelf meer leiderschap gaan nemen en dat is een goede zaak. We hopen dat zij in de toekomst zelf ook conferenties en themadagen zullen gaan organiseren.

Voorbereiding conferentie

Van 9-13 september ben ik, samen met Nanne, in Praag geweest om de conferentie op allerlei manieren voor te bereiden.
We maakten kennis met Hana Kratochvila, die nu secretaresse geworden is van KMS en die gelukkig helemaal achter ons werk staat en die in mei 2009 ook al onze conferentie bezocht. Het blijkt mogelijk dat de conferentie evenals in 2009 in een conferentiecentrum in Ladvi, bij een metrostation, gehouden wordt. We maakten goede afspraken.
Vrijdag 10 september spraken we met Mirek Hora van uitgeverij Navrat en hij nam 35 exemplaren voor ons mee van het boek ’Luisterend Bidden’, geschreven door Leanne Payne, dat nu in het Tsjechisch: ‘Naslouchající Modlitba’ is gepubliceerd. Het boek kwam vers van de pers.
Zaterdag 11 september gaf ik een trainingsdag aan het Tsjechische pastorale team over het geven van pastoraat en het leren toepassen van genezend gebed. Het was echt de vervulling van mijn droom om te zien dat er nu een Tsjechisch team is van 11 bekwame toegewijde mensen, het centrale team, die de dienst van Innerlijke Genezing en met name het gedachtegoed van Leanne Payne in hun land willen brengen. Het centrale team bestaat uit 4 mannen en 7 vrouwen en velen van hen hebben naast een opleiding zoals conservatorium, grafisch ontwerper, ook de opleiding aan de ETS voor sociaal en pastoraal werk gevolgd. Verder zijn er predikanten en psychotherapeuten in het team en twee erg goede vertalers! Het goede is ook dat er binnen dit team kleine groepen zijn gevormd, ieder met een speciale taak: zorg dragen voor de vertaling, decoratie van de zaal, gastvrijheid, muziek, etc.
Verder zijn er nog 16 andere pastorale werkers die mee gaan werken in het gebedsteam in de oktoberconferentie
Het werd een intensieve trainingsdag waarin ook tijd was voor een onderlinge kennismaking. Voor velen zijn er toch veel nieuwe dingen en als je goed wilt kunnen samenwerken is vertrouwen in elkaar nodig en dat ontstond er op die dag. Het was fijn dat we aan iedereen het boek Luisterend Bidden konden geven en ze wilden er meteen mee op de foto!
De komende reis van 25 oktober tot 2 november

Nanne en ik vliegen maandag 25 oktober naar Praag en worden opgehaald door Karel en Yvona Taschner, die een grote rol spelen bij de organisatie van het pastorale deel van de conferentie.
Signa en Conlee Bodisbaugh zijn ’s morgens al in Praag aangekomen en in hotel Diana zullen we met elkaar alles doorspreken mbt de inhoud van de conferentie en de organisatie.
In de loop van dinsdag 26 oktober komen de andere Nederlandse teamleden: Janna Beek, Ineke en Eddy de Pender en Hans en Annie de Weerd.
We verwachten dat er ongeveer 200 deelnemers zullen komen op de conferentie. Het is voor het eerst dat er een 3-daagse conferentie is, want tot nu toe waren het altijd 2 dagen; dat is wel weer een stap in geloof want de Tsjechen hebben weinig vakantiedagen. We zijn blij met vier goede vertalers Marek Macak, Petr Polach Jiri Cihulka and Petr Kácha.
Programma conferentie

Woensdag 27 October:
18.00 – 20.30 Instruction for the pastoralcare-team in ETS (
Evangelical Theological Seminary).

Donderdag28 October
08.00 Hall is open, time to arrange everything:
decoration: Misa, Dana, help from Ineke/Annie
09.15 Meeting pastoralcare -team in the teamroom
10.00 Start conference, welcome
10.10 Worship
10.30-11.30
Gods accepting love: Tony Kalma
11.45-12.45
Selfacceptance: Tony Kalma
14.00-15.30 Intimacy: Signa Bodisbaugh
16.00 – 17.30 Workshop 1
Conlee Bodisbaugh: Hindrances to a healthy sexual life
Workshop 2
Yvona Taschner: Man and woman according God Creator
Workshop 3
Eddy and Ineke de Pender: How to pray healing prayers in the
church
18.00 Dinner
19.00 Worship
19.20-21.00
The Healing Love of Gods motherly Love (Sense of being) Tony Kalma

Vrijdag 29 October
08.15 Meeting pastoralcare-team in the teamroom
09.00 Welcome and worship
09.30-10.45
Fatherlove gives power to be: Tony Kalma
11.15-12.30
The gift of confession and forgiveness: Conlee and Signa Bodisbaugh
14.00-15.30 Symbols/ Cleansing of imagination: Conlee Bodisbaugh
16.00-17.30 Workshop 1 Signa Bodisbaugh: Hearing God’s voice
Workshop 2
Marek Macak: Community of the Presence
Workshop 3
Janna Beek: Dealing with shame and guilt
18.00 Dinner
19.00-19.20 Worship
19.20 -21.00
Healing of the will: Tony Kalma

Zaterdag 30 October
08.15 Meeting pastoralcare-team in the teamroom
09.00 Welcome and worship
09.30-10.45
Disfunctional families: Signa Bodisbaugh
11.15-12.30 H
ealthy boundaries: Tony Kalma

13.45-15.00
The transforming power of God’s Presence in memories: Tony Kalma
15.30-16.30 Celebration of Love and Hope
17.00-18.00 Evaluation with the pastoralcare-team in the teamroom
18.30 Dinner and evaluation with organizationteam and others.
Zondag 31 oktober
‘s Morgens vertrek van Janna Beek en Eddy en Ineke de Pender. Om half 3 vertrekken ook Signa en Conlee Bodisbaugh uit Praag voor een korte vakantie in Italië.
Bij Misa Zumarova van het centrale team is deze maand de diagnose MS gesteld en we willen ’s morgens tijd nemen voor gesprek en gebed met haar. ’s Middags hebben Nanne en ik dan nog een nabespreking met Yvona en Karel Taschner en we zullen dan ook de toekomstplannen voor het werk in Tsjechië verder uitwerken. Dan zal het gaan over de conferentie in Litvinov die zal worden gehouden van 11 tem 13 maart 2011, training en ontwikkeling van het pastorale team, een mogelijke conferentie in Brno april 2011 en training van pastorale werkers in de gemeente van Petr en Petra Polachova, die deel uitmaken van het team, in Ostrava october 2011.

Maandag 1 november vertrek van Hans en Annie de Weerd; Nanne en ik zullen beschikbaar zijn voor wat zich aandient en dinsdag 2 november naar huis gaan.

We zien nu uit
naar een gezegende tijd waarin de deelnemers bemoedigend zullen worden en visie en genezing zullen ontvangen. Er is zo’n verlangen bij veel mensen naar meer kunnen leven in verbondenheid met God, naar meer heelheid en stevigheid. Ook hoorde ik van een aantal mensen dat ze speciaal komen voor bepaalde lezingen. Het is dus goed om de titels van de lezingen van te voren te laten weten.

Willen jullie bidden voor :
 • eenheid en een fijne samenwerking in het Tsjechisch-Nederlands-Amerikaanse team
 • bescherming van de teamleden tegen ziekte en om kracht en gezondheid
 • helderheid om goed Engels te kunnen spreken
 • dat we afgestemd zullen zijn op God om zo te kunnen spreken dat het mensen in hun hart raakt.
 • een goed muziekteam voor de aanbidding en tijdens de gebeden.
 • éénheid met de vertalers en dat zij ons goed zullen kunnen vertalen
 • goede ontvangst van het nieuwe boek van Leanne Payne: Luisterend Bidden.
Wij kunnen danken voor:
 • de openheid die er is in Tsjechië voor het gedachtegoed van Leanne Payne.
 • KMS, met name Hana en Lubomir, die zoveel deden aan promotie voor deze conferentie, oa een prachtige flyer maakten en al onze conferenties in hun maandelijkse Magazine willen aankondigen.
 • mooie uitgave van het boek Luisterend Bidden.
 • giften die we ontvingen waardoor alle kosten kunnen worden betaald
 • de groei van het werk en dat we met zo’n fijn Nederlands team naar Praag gaan en dat Signa en Conlee meewerken.
 • goede berichten van groepen deelnemers die vorige conferenties bezochten en die in hun gemeenten verder willen gaan met pastoraat en genezend gebed.
Het was fijn om dit weer met jullie te kunnen delen en we weten ons gesteund door jullie.
Kijk ook eens op onze website: www. stichtingpraagselente.nl want daar vind je ook allerlei informatie. Giften om al dit werk te kunnen bekostigen, blijven welkom op ING-nummer 7330158 ten name van Stichting Praagse Lente te Bilthoven.


Hartelijke groeten en God bless you.

Tony Kalma,
Tureluurlaan 24, 3722EC Bilthoven ( kalma@planet.nl)