Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Nieuwsbrief van Tony Kalma, werkend voor de Stichting Praagse Lente, maart 2008

Lieve vrienden, bestuur en belangstellenden,

Allereerst wil ik jullie bedanken voor zoveel verschillende manieren waarop ik door jullie ben bemoedigd om dóór te gaan met het werk in Praag: telefoontjes, financieële steun, gebed, emails. Het is zo goed te weten dat het werk door velen gedragen wordt en daardoor kan het ook doorgaan.

De volgende reis komt al dichterbij, want die zal zijn van woensdag 26 tem maandag 31 maart. Ik ben door de directeur van de ETS (Evangelical Theological Seminar) gevraagd om aan ongeveer 35 studenten van de parttime-opleiding Theologie voor de richting Sociaal/Pastoraal Werk een weekend les te geven over ‘Innerlijke Genezing’; in totaal 20 lesuren.
Ik vind het heel bizonder dat dit mogelijk is, want de ETS is gaan samenwerken met de Universiteit en leidt nu op voor een Master-opleiding Theologie. De studenten zullen voor deelname aan dit weekend studiepunten ontvangen. Dat betekent ook dat ze verplicht het boek van Leanne Payne: ‘Herstel van Identiteit’ hebben moeten lezen alsmede de cursus: ‘De Praktijk van Luisterend Bidden’ en o.a. hierover een verslag hebben moeten schrijven.
Het doel van dit weekend is dat de studenten toegerust worden om anderen te counselen en genezend gebed te kunnen toepassen; ook om zelf leren meer van God te ontvangen. Het weekend zal in Belec, waar een goed centrum is, worden gehouden.
Ik ga met een heel fijn team bestaande uit mijn man Nanne, die vertrouwd is met pastoraal werk; Janna Beek, die psychotherapeut is en ook genezend gebed toepast en Martin Tensen die theoloog is en oprichter van de Stichting Toerusting Pastorale Zorg, die het gedachtegoed van Leanne Payne in Nederland meer bekend wil maken. Met elkaar zullen we dit weekend dus goed kunnen doen.
Twee leden van mijn tsjechische team zullen de vertaling op zich nemen: Blanka Machova en Robin Schmidt. Blanka heeft het wel vaker gedaan, maar ze is in verwachting en we willen haar niet teveel belasten; Robin doet het voor de eerste keer, maar hij kent wel de begrippen.
Karel(theoloog) en Yvona Taschner ( arts en counselor) zijn verantwoordelijk voor de organisatie van dit weekend terwijl de docent familietherapie van ETS, Dana Stankova, veranwoordelijk is voor de inhoud en de beoordeling.
Verder zal ik, samen met Martin en Nanne, ook een gesprek hebben met Mirek Hora, de tsjechische uitgever van de boeken van Leanne Payne. Het ziet ernaar uit dat in september het derde boek gepubliceerd gaat worden: ‘Gods Tegenwoordigheid geneest.’ Martin zal ons kunnen helpen om Mirek visie te geven voor de verdere uitgaven, omdat hij zelf ook uitgever is en weet wat belangrijk is in dit vak.
Van 11 tem 16 mei zal ik weer naar Praag reizen en hetzelfde thema behandelen met de theologiestudenten van de dagopleiding van de ETS. Dan zal het team bestaan uit: Nanne mijn man en Ineke en Eddy de Pender, die ook meewerken in het gebedsteam van de St Toerusting Pastorale Zorg. Eddy is interim directeur van Willow Creek Nederland en Ineke is contextueel therapeute. Dus dan ga ik ook met een fijn team.
We hopen ook studenten en andere tsjechische en slowaakse leiders te kunnen uitnodigen voor de conferentie van PCM met Leanne Payne die van 19 tem 24 oktober in Dalfsen zal worden gehouden.

De komende reis.
Woensdag 26 maart.
Aankomst in Praag 14.35 uur en ontmoeting met Karel en Yvona
Taschner in Hotel Diana in Praag. Tijd voor overleg; Marek Macak zal ook met ons eten. Hij zal in mei de vertaling op zich nemen en daar ben ik erg blij mee, want hij is daar erg goed in.

Donderdag 27 maart. ’s Middags reizen naar Belec.
19.30 – 20.30 Start programma met introductie en les over het thema: Hoe te komen in Gods Tegenwoordigheid.

Vrijdag 28 maart:
8.30 – 10.00
Luisteren naar God
10.30 – 12.00 Voorstellingvermogen: het belang ervan; hoe dat meer te gaan inschakelen.
14.00 – 15.30 Schuld en schaamte en hoe hiervoor genezend gebed te bidden.
16.00 – 17.30 Besef van zijn.
19.00 – 20.30 Hoe God ons door zijn bevestiging kracht geeft om te zijn.

Zaterdag 29 maart
8.30 – 10.00
De kracht van herinneringen en genezing van pijnlijke herinneringen
10.30 – 12.00 Vergeving en zelfacceptatie
14.00 – 15.30 Genezing van de wil
16.00 – 17.30 Viering van Gods liefde waarin de mogelijkheid bestaat om zelf een zegen
te ontvangen etc.
In het hele progamma zal veel tijd zijn voor de studenten om zelf genezend gebed te ontvangen; ook zullen ze instructie ontvangen hoe zelf voor anderen te bidden. En we hopen met elkaar heel wat vragen van hen te kunnen beantwoorden.
Het is een heel ambitieus programma en het is voor het eerst dat zoiets gebeurt. Wie weet gaat zo’n trainingsweekend in Nederland ook tot de mogelijkheden behoren voor theologiestudenten. Dat lijkt me fantastisch…

Zondag 30 maart.
Spreken om 10.00uur in de kerkdienst van Cirkev Bratrska op het terrein van de ETS.
Janna Beek vertrekt om 15.00uur naar Nederland. Tijd voor overleg mbt de komende conferenties in mei en begin november.

Maandag 31 maart
Om 9.00uur gesprek met de uitgever Mirek Hora in Hotel Diana en ’s middags om 17.05 vliegen we weer terug naar Schiphol.

Willen jullie bidden voor:

  Willen jullie danken voor:

   een veel diepere vorm van pastoraat te kunnen geven.
    Het was weer goed om deze brief te schrijven en onze plannen met jullie te delen.
    Kijk ook eens op onze website voor meer info:
    www.stichtingpraagselente.nl

    Hartelijke groeten en God bless you.
    Tony Kalma, Tureluurlaan 24, 3722EC Bilthoven
    .