Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Nieuwsbrief november 2008

Aan het bestuur van de Stichting Praagse Lente, aan vrienden en belangstellenden.

Lieve vrienden,

Voor mijn vertrek naar Tjechië, waar ik volgende week in Litvinov een conferentie hoop te geven, volgt hierbij nog even het laatste nieuws mbt de ontwikkelingen van het werk daar.

In mijn vorige brief schreef ik al over de PCM-conferentie ‘Gods Tegenwoordigheid Geneest’, die van 19 tem 24 oktober in Dalfsen zou worden gehouden en waarvoor we als Stichting leiders uit Tsjechië en Slowakije hadden uitgenodigd. Zo krijgen zij een kans om Leanne Payne te horen spreken en om meer te leren en te ontdekken over de plaats van genezend gebed bij innerlijke genezing.
Het goede nieuws is dat er veel leiders van deze uitnodiging gebruik hebben gemaakt;
39 personen kwamen naar de conferentie, o.a 14 predikanten of studenten theologie (waaronder ook een RK-priester, een Lutherse predikante, predikanten van de Broedergemeenten en een baptisten-predikant). Verder kwamen er leraren en docenten (Universiteit), therapeuten, artsen, etc; ook een brandweervrouw die actief in haar kerk was in de pastorale zorg.
Gelukkig waren er 5 personen die tijdens de conferentie de lezingen konden vertalen in het tsjechisch of slowaaks en zo konden we nu ook de lezingen op CD’s gaan zetten in het tsjechisch/slowaaks (er is weinig verschil tussen) en komen deze CD’s beschikbaar voor de verkoop in Tsjechie en Slowakije. Ik zal Lubomir van de KMS gaan vragen of zijn organisatie deze CD’s wil verkopen zodat deze voor iedereen gemakkelijk te bestellen zijn.

Er is aan het begin van de PCM-conferentie een bijeenkomst georganiseerd voor alle aanwezige Tsjechen en Slowaken zodat ze elkaar zouden leren kennen; en ook evt vragen beantwoord zouden kunnen worden. Dat was echt goed want het was bv voor velen een verrassing om een RK-priester én een Lutherse predikante op dezelfde conferentie aan te treffen. Er ontstonden mooie vriendschappen tijdens de conferentie en dat zal hen helpen de bediening van innerlijke genezing dmv genezend gebed in hun landen verder te brengen.
Tijdens de conferentie is het eerste exemplaar in de tsjechische vertaling ‘Gods Tegenwoordigheid Geneest’ aan Leanne Payne aangeboden. De tsjechische en slowaakse deelnemers hebben allemaal dit boek gekregen. In hun landen kunnen ze daar mooi met anderen over praten en zo worden anderen aangestoken.

Ik heb positieve reacties ontvangen tijdens de conferentie en na afloop. Een paar reakties:
‘Dank je wel dat we de PCM konden bezoeken en we zijn dankbaar dat we konden leren hoe in Gods tegenwoordigheid te wandelen. We zijn dankbaar voor de bediening van Leanne Payne en die van het gehele team.’ ‘Ik heb genezing ontvangen van het gescheiden zijn van mijn moeder toen ik heel klein was; ook de thema’s vergeving, genezing van herinneringen en reiniging van het voorstellingsvermogen waren belangrijk.’’We gaan ermee verder in onze gemeente en in kleine groepen.’
‘Dank je wel voor je zorg voor de tsjechen tijdens de PCM-conferentie. Ik heb veel genezing ontvangen en ben veel gezonder nu. Mensen uit mijn kerk vroegen mij iets te vertellen over de PCM-conferentie en dat mag ik nu gaan doen van de leiding.’
‘De conferentie was een tot nadenken stemmende tijd voor me en het onderwijs was in balans; ik wil ermee verder gaan’ ( de president van de baptistengemeenten in Slowakije).
Het belangrijkste uit de reakties vond ik dat mensen persoonlijk geraakt of aangesproken waren door dat wat ze hoorden en ontvingen; bij velen was er een verlangen om dit dóór te geven aan anderen.Ook waren ze blij met de boeken van Leanne in het tsjechisch die nu veel meer tot hen spraken dan vóór de conferentie.

De komende reis van 26 – 30 november
Woensdag 26 november vliegen Janna Beek en ik om 13.00uur van Schiphol naar Praag. Het is erg fijn dat Janna mee kan gaan nu Nanne ivm herstel na een operatie niet mee kan gaan. Karel Taschner zal ons ontmoeten bij de luchthaven en brengt ons naar het kantoor van Lubomir Ondrasek van de KMS , die de conferentie van 7-9 mei 2009 zal organiseren. Daar zullen we ook Mirek Hora spreken die ervoor zorgt dat bij de uitgeverij Navrat Leanne’s boeken in het tsjechisch worden uitgegeven. We hopen dat we zullen kunnen doorgaan met de uitgave in het tsjechisch van het boek van Signa Bodisbaugh: ‘The journey to wholeness in Christ’ of met Leanne’s boek ‘Listening Prayer’.
Hierna rijden we naar Chomutov waar we bij Karel en Yvona zullen logeren.

De conferentie in Litvinov
Donderdag 27 november: tijd om alles in orde te maken mbt de komende conferentie.
Donderdagavond van 1800 – 21.00uur zal de instructieavond voor de pastorale werkers zijn. Er is een open uitnodiging gedaan en we zijn benieuwd wie er zullen komen!
Vrijdagmorgen 28 november hebben we een gebedspastoraat met iemand die lijdt aan schizofenie en zo verlangt naar genezing. Hij heeft alle boeken van Leanne Payne gelezen en heeft hoop gekregen. Willen jullie hiervoor bidden want dit is een moeilijk terrein.
Vrijdagavond begint de conferentie. We zullen eerst een half uur met het pastorale team samenkomen en daarna van 18.00 – 21.00 lezingen en gebed.
Zaterdag 29 november hetzelfde patroon, alleen zijn lezingen en gebed dan van 9.00 – 12.30 en van 14.00 tot 17.30.
Zondag 30 november zal ik nog spreken tijdens de kerkdienst van de Cirkev Bratrska (Broedergemeente) in Litvinov; daarna vertrekken Janna en ik weer naar Praag en om 17.00 vliegen we weer richting Schiphol waar we om 18.30 aankomen.

Litvinov ligt in het noorden van Tsjechie in een arme streek met 30% werkloosheid. Eerder heb ik een conferentie gegeven dichtbij Litvinov in Most. Ik ben blij juist in deze streek te mogen werken en onderwijs te geven over herstel van relaties/gezondheid en over hoop en geloof in nieuwe mogelijkheden, zelfs dáár. In Chomutov waar Karel en Yvonma wonen is het droevig gesteld met de kerk (Cirkev Bratrska). De predikant gaat weg en er zijn nog maar 12 leden; toch geloven zij in nieuwe mogelijkheden; Karel en Yvona zetten zich in voor deze gemeenschap.
We hopen dat op deze conferentie mensen door God diep geraakt zullen worden en verlangend worden deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. De tekst die ik ontving voor deze conferentie komt uit Colossenzen 2: 6 en 7, wat gaat over het belang van het leven met Jezus en het geworteld zijn in Hem.

We kunnen danken voor:
 • de goede ontvangst van het onderwijs van Leanne Payne door deTsjechen en Slowaken
  • dat ik mijn belofte om de conferentie in Litvinov te geven kan houden en dat ik samen met Janna kan gaan en dat het met Nanne beter gaat.
  • dat de beste vertaler van uitgeverij Navrat onverwachts de vertaling in het tsjechisch van ‘Gods Tegenwoordigheid Geneest’ moest afmaken en dat hij dit het beste boek vond dat hij ooit vertaalde, maar ook het moeilijkste boek wat hij ooit vertaalde. Hij heeft een grote invloed bij de uitgeverij!

We kunnen bidden voor:
 • het ook werkelijk realiseren van alle plannen die de deelnemers aan de PCM-conferentie nu hebben mbt het doorgeven wat ze ontvingen
 • goede gesprekken met de uitgever en de organisator van de mei-conferentie
  • dat ik alle lezingen goed zal kunnen voorbereiden en afgestemd zal zijn op God
  • dat het goed zal gaan met Nanne ook als hij begin december weer geopereerd moet worden
  • een gezegende conferentie, waarin de deelnemers veel mogen ontvangen van God en dat Janna en ik gezond en vol energie zullen zijn.
  • bescherming

Bedankt voor het lezen van deze brief en voor jullie interesse in het werk in Tsjechië.
Dank voor alle manieren van steun die jullie aan dit werk geven dmv jullie belangstelling, gebed, financiële steun, etc. Dit werk kan alleen maar doorgaan omdat het gedragen wordt door velen.
Wil je meer weten over de Stichting Praagse Lente? Kijk op www.stichtingpraagselente.nl

Hartelijke groeten en God bless you
Tony Kalma, Tureluurlaan 24, 3722EC Bilthoven. Email: kalma@planet.nl