Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Nieuwsbrief met reisverslag van Tony Kalma, werkend voor de Stichting Praagse Lente.
Juni 2008

Aan het bestuur van de Stichting Praagse Lente, aan vrienden en belangstellenden.

Lieve vrienden,

Voor de zomervakantie nog even het laatste nieuws over de ontwikkelingen van het werk
in Tsjechië en Slowakije en het verslag van de lessen over ‘Innerlijke Genezing’ voor theologiestudenten in Belec.

Najaar 2008
Het plan is dat het derde boek van Leanne Payne: ‘Gods Tegenwoordigheid geneest’ in september in het tsjechisch uitgegeven wordt.
Van 19 tem 24 oktober zal Leanne Payne een PCM-conferentie geven in Dalfsen in Congres-centrum Mooirivier. Het lezen van de boeken en het bijwonen van de PCM-conferentie is voor Tsjechische en Slowaakse leiders een kans om zich het gedachtegoed van Leanne Payne meer eigen te kunnen maken. Wij geloven dat het belangrijk is dat leiders goed onderwijs krijgen over thema’s die te maken hebben met ‘Herstel van Identiteit’ door genezend gebed om dit in hun eigen land te kunnen toepassen.
Daarom heeft onze Stichting een uitnodiging gegeven aan leiders om deze conferentie te bezoeken en aangeboden om in samenwerking met de Stichting TPZ (Toerusting Pastorale Zorg) de kosten te betalen als ze dit zelf niet kunnen. Wel moeten ze zelf het reisgeld betalen
Het goede nieuws is dat er nu al 18 aanmeldingen zijn waaronder ook predikanten en dat is heel bemoedigend. Er is een collecte gehouden in de mei-conferentie van TPZ om de accommodatie-kosten te dekken (al goed voor ca 15 deelnemers).

Verder zal er van 27 tem 30 november een conferentie worden georganiseerd door Karel en Yvona Taschner in Litvinov. Deze plaats ligt in het noorden van Tsjechië in een arm deel van het land met veel werkloosheid. In Litvinov, Most en Chomutov zijn Cirkve Bratrska-gemeenten en voor deze conferentie zullen ze samenwerken met de andere plaatselijke gemeenten. Het thema zal zijn: ‘De genezende Kracht van Gods Tegenwoordigheid’ en ik zal daarover verschillende inleidingen houden. Nanne en ik zullen samenwerken met een tsjechisch team en op 27 november zal er een instructieavond zijn voor het tsjechische pastorale team.
Karel en Yvona Taschner wonen nu in Chomutov en we kunnen bij hen logeren. De kerk daar telt niet veel bezoekers meer. Ze hopen door aktiviteiten als conferenties mensen ook weer meer betrokkenheid bij de kerk te gaan geven.

Conferentie voorjaar 2009
Op vrijdagmiddag 9 mei was er een gesprek van Karel en Yvona Taschner, Nanne en mijzelf met Lubomir Ondrasek, de organisator van de vorige grote conferentie in Praag (oktober 2007). Hij had goede reacties gehad nav de vorige conferentie en het was heel bemoedigend om te horen dat de CD van de vorige conferentie nog steeds goed verkocht wordt.
Hij heeft mij uitgenodigd om weer een conferentie in Praag te geven, die zal worden gehouden op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei. Vrijdag 8 mei is een vrije dag in Tsjechië en zo kunnen we twee hele dagen voor de conferentie nemen. Donderdagavond 7 mei zal er dan weer een instructie-avond zijn voor het pastorale team. Waarschijnlijk kunnen er dan in dat team ook weer nieuwe mensen meedoen die de conferentie van Leanne bezochten en zo groeit het werk verder.

Verslag reis naar Praag, Belec en Kosice 7 –21 mei 2008

De eerste dagen besteden we om contacten te leggen of te onderhouden bv door Blanka Machova en haar man op te zoeken die een prachtige dochter Darja verwelkomden. Blanka is degene die al het administratieve werk doet voor de meeste conferenties en ze vond het ook erg fijn dat ik hun dochter kwam bewonderen.
Zondagmorgen 11 mei: 1e Pinksterdag. Mij werd gevraagd om te spreken in de kerkdienst omdat de vader van Tomas Grülich, de predikant, op 10 mei overleden is. Ik spreek over de betekenis van Pinksteren voor ons dagelijkse leven en hoe we meer in verbinding met God kunnen leven.
Na de dienst komt Jane naar mij toe om mij te bedanken. Vorige keer, eind maart, had ik met haar gebeden dat God haar hart zou genezen. Ze had een gat in haar hart en moest worden geopereerd en was heel bang voor de operatie. Vóór de operatie werd nog een keer een scan gemaakt van haar hart en er was geen gat meer in haar hart en zo was de operatie niet meer nodig. Wat hebben we een grote God.
Twee studentes komen naar mij toe die grote angst hebben voor een komend examen. Ze zijn helemaal gefocust op de angst: het gaat niet lukken; ik help hen hun focus te verleggen naar het verwachten dat God hen vrede zal geven en dat ze vanuit die vrede zich zullen kunnen herinneren wat ze leerden. Zo zegen ik hen met Jezus’vrede, met Zijn kracht en met concentratievermogen. Mooi is het om te zien hoe ze krachtig en vol verwachting weglopen.

Terugblik op de training aan de studenten
Er komen 25 deelnemers waaronder enkele niet-studenten. Het team bestaat naast mij uit: Ineke en Eddy de Pender en Nanne, mijn man, uit Nederland; verder Dana Stankova als de verantwoor-delijke docent voor deze week, samen met Jan Vales de nieuwe directeur van de ETS en Karel en Yvona Taschner. De onderlinge samenwerking was erg goed en we kwamen iedere dag 2x bij elkaar:
’s morgens voor een tijd van gebed voor de start van het programma en voor het avondeten was er een teambespreking. Het was fijn dat Eddy dit steeds leidde.
Het werd wel duidelijk dat er teveel programma-onderdelen waren gepland in deze week. Behalve iedere morgen van 8.00 uur tem 12.30 uur training en onderwijs over Innerlijke Genezing werden ook andere lessen gegeven en was er zelfs een tentamen op donderdagmiddag. Volgend jaar zullen ze het programma drastisch verminderen. Maar nu was het wél zo.

Iedere dag begint met een ‘devotional hour’ van 8.00 tot 9.00 uur. Met elkaar zingen olv de muziekgroep, waarna ik een bijbelgedeelte lees dat aansluit op de thema’s van de inleiding(en) van die dag. Op allerlei creatieve manieren probeer ik hen te helpen om dit gedeelte te ontvangen zodat de woorden tot hen gaan spreken in hun hart. Karel Taschner is bereid om mij op maandag te vertalen want mijn vertaler komt pas dinsdag. Hij doet dat erg goed.

Maandagmorgen waren de thema’s: Komen in Gods Aanwezigheid, luisteren naar Hem, intimiteit, Godsbeelden. Het was een veel jongere groep in vergelijking met de theologiestudenten van de parttime-opleiding. Die doken meteen erin maar deze groep was heel afwachtend. Een leuk moment was er toen ze mij vroegen het lied te zingen dat ik in 1982 in de kerk in Praag zong. Ik deed het en toen ik dit zong, merkte ik weer hoeveel vreugde een lied kan brengen want dit gebeurde ook nu weer..
Een studente vertelde me later dat ze proefde dat het je openen voor Gods aanwezigheid voor haar betekende: vreugde kunnen ontvangen en ze beleefde ook veel vreugde als ze dacht aan schoonheid in de natuur; zo voelde ze zich op verschillende manieren met God verbonden.
Maandagavond werd het Nederlandse team uitgenodigd om zich meer persoonlijk voor te stellen aan de studenten en dat werd heel goed ontvangen.

Dinsdagmorgen was Marek Macak aanwezig en vertaalde mij; het ging over het inschakelen van je voorstellingsvermogen (reiniging ervan) en over zelfaanvaarding en vergeving. Halverwege mijn inleiding over voorstellingsvermogen en over de kracht van symbolen vroeg ik aan Karel Taschner of hij wilde vertellen wat het voor hem betekende om meer zijn voorstellingsvermogen te gebruiken. Hij vertelde de studenten hoe zijn preken aan kracht wonnen doordat hij de mensen in het verhaal bracht. Hoe hij niet alleen over het kruis preekt maar de betekenis van het kruis duidelijk kan maken aan de mensen; hoe hij in aanbidding naar het kruis kan zien en zich bewust worden wat Jezus voor hem deed; hij knielde neer voor het kruis daar in die ruimte. Dit maakte diepe indruk.
In de pauze komt Roman naar me toe en vertelt me dat hij het kruis, wat er staat, eerst zag als een paar latten hout. Het was er gewoon en er hingen een paar gekleurde doeken over. Maar nu ‘zag’ hij het kruis en de gekleurde doeken werden als het ware een koninklijke mantel. Die mantel werd om hem heengeslagen en bedekte hem en dit ontroerde hem intens en dit was zo nieuw voor hem.
Bij de lezing over zelfaanvaarding was het tastbaar dat er veel gebeurde, maar er is een grote schroom bij de groep om persoonlijk gebed te vragen. Dat gebeurt meer tussendoor buiten het zicht van de groep.
Bij het thuis voorbereiden van dit thema werd ik steenkoud – voelde me bevroren – en het duurde lang voordat ik weer warm werd. Ik vertelde terloops dat het binnenin je ‘bevroren’ kan voelen en daar haakte Lucia later in een persoonlijk gesprek op in. Ze vertelde mij hoe ze steeds een beeld zag dat ze onder het ijs gleed maar ook een tweede beeld waarin ze aan tafel zat met iemand en liefde ontving en warmte.
Ze vertelt dat haar vader geen kinderen wilde en haar moeder vóór haar 4 miskramen kreeg; toen haar moeder haar verwachtte, verliet haar vader hen. Er is zoveel angst in haar dat ze nooit gezonde kinderen zal kunnen krijgen, maar ze steeds zal verliezen zoals haar moeder. We bidden samen dat Gods warmte en leven haar zal vervullen en de kou in haar zal doen smelten en ze huilt stille tranen en krijgt weer hoop.

Woensdagmorgen gaat het over besef van zijn, wat een onderwerp blijkt te zijn dat iedereen aanspreekt. Aan het einde van de inleiding stel ik voor dat wie dat wil een zegen kan ontvangen en dat het team langs iedereen zal gaan. Het is heel mooi dat we hen allemaal mogen zegenen met het besef dat het goed is dat ze er zijn en dat God hen zegt dat ze geliefd en kostbaar zijn.
In de tweede helft van de morgen houdt Dana een casusbespreking om de studenten het verschil in benadering te leren zien van een therapeut, een predikant en een pastoraal werker.

Donderdagmorgen ga ik er in het devotionalhour op in hoe Gideon aangesproken wordt als held terwijl hij bang is en hoe hij ontdekt hoe reëel de kracht van Gods vrede is. Ik help hen om dit te gaan toepassen voor het komende examen en als ik vraag of ik met iemand van de groep mag bidden om vrede en concentratievermogen te ontvangen om een goed examen te doen, biedt Lucia zich aan. Daar was heel wat moed voor nodig en het was geweldig om ’s middags te horen dat ze haar examen erg goed had gemaakt.
De inleiding van deze morgen ging over genezing van herinneringen.
Daarna is er weer een casusbespreking die nu geleid wordt door Jan Vales.
Als Dana vraagt welke studenten het boek van Leanne Payne willen ontvangen om dit ook echt lezen, is er een grote respons.
Donderdagavond hebben we een slotavond met sport en kampvuur met worstjes roosteren.

Vrijdagmorgen is de laatste ochtend hier in Belec en het thema is: Genezing van de wil en hoe je wil meer verbonden kan worden met de wil van God, die het goede wil voor ons. Velen hebben negatieve ervaringen met de wil van anderen: dat er over je heen werd gewalst, je aan de verwachtingen van anderen moest voldoen, anders was je niet geliefd, etc. En toch is juist onze vrije wil het meest kostbare instrument wat we van God ontvingen; dat spreekt hen aan.
Hierna vieren we met elkaar
de viering van Gods liefde en we horen verschillende korte getuigenissen:
  Ook is het mooi dat de meeste studenten komen voor een persoonlijke zegening.

  We houden een
  evaluatie als team. Dana en Jan spreken uit dat het programma te zwaar was voor de studenten en dat het een volgende keer anders moet; in ieder geval géén tentamen meer. Wel vonden ze de lessen van Marak Macak belangrijk omdat die inzicht gaven in de verschillende scholen van pastorale counseling en de plek van Leanne Payne daarin. Karel Taschner zegt dat deze week voor de studenten een duidelijk doel moet hebben en pleit ervoor dat dit doel zal zijn: ‘geestelijke groei en ontwikkeling van de studenten’
  Dit was ook zo in het weekend met de studenten uit de parttime-opleiding. Hij zegt verder: spirituele groei doet pijn en roept weerstand op want wat zal er gebeuren. Er moet meer tijd voor verwerking zijn; ook voor ontspanning zoals sport en onderling contact; en vrije tijd want de eindexamens zijn na deze week.
  Jan Vales (directeur ETS) vond het goed dat ik de inleidingen niet te zwaar maakte, maar dat er wel diepgang was en dat er veel mogelijkheden waren om te ontvangen. Opgemerkt werd dat veel studenten uit heel gebroken gezinnen komen en vaak weinig liefde en veiligheid kennen vanuit hun gezinsachtergrond.
  Karel en Yvona kenden de meeste studenten, omdat ze tot juli 2007 in de ETS woonden en zij hebben veel pastoraal werk gedaan. Voor de andere teamleden was het vaak: aanwezig zijn en eens even een gesprekje met de een of ander hebben.
  We kijken terug op een goede tijd al was het niet altijd gemakkelijk om contact te krijgen met de studenten.

  Na Belec naar huis of naar Kosice.
  Eddy en Ineke vertrekken zaterdag 17 mei met de auto weer naar Nederland. Het was fijn dat ze met de auto waren want zo konden ze ook veel boeken meenemen voor de ETS. (dank voor deze boeken afkomstig van Rob en Janna). Fijn dat Eddy en Ineke de hele week beschikbaar wilden zijn voor de studenten en meewerkten. Dat was toch ook voor hen een hele investering in tijd en energie!

  Nanne vertrok zondag uit Praag naar huis en ik ging nog een paar dagen naar Kosice om Veronika en Dominik te bezoeken met wie ik samenwerk in Slowakije. Zij waren ouders geworden van een prachtige zoon Andrej. Ook hebben we in hun huis een bijeenkomst belegd met een aantal mensen die geïnteresseerd waren in de komende Leanne Payne-conferentie. Ik ben al benieuwd wie er zich zullen inschrijven.
  Dinsdagavond 20 mei was er nog een jeugdbijeenkomst van hun gemeente over ‘Dating’ en geen wonder dat veel mensen graag een gesprek/gebed wilden en daar heb ik aan meegewerkt.
  Woensdag 21 mei vloog ik weer via Praag naar huis, nog vol van alles wat ik had gehoord en gezien.

  We kunnen danken voor:
  • de goede samenwerking met de nieuwe directeur van de ETS en met Dana, de leider van het weekend
  • de goede muziekgroepen die meewerkten
  • de goede vertalers Karel Taschner en Marek Macak
  • de openheid die er groeide bij de studenten

  We kunnen bidden voor
  :
  • dat de uitnodiging om de Leanne Payne-conferentie te bezoeken terecht komt bij de juiste mensen
  • dat de studenten zich ook echt de tijd zullen gunnen om Leanne’s boek over “Herstel van Identiteit’ te gaan lezen
  Bedankt voor het lezen van deze brief! Het is weer een heel verhaal geworden en nu blijft het stil tot na de zomer.
  Dank jullie ook voor zoveel verschillende vormen van steun, want dit werk kan alleen maar doorgaan als het door velen meegedragen wordt.
  Wil je meer weten? Kijk op
  www.stichtingpraagselente.nl.

  Hartelijke groeten en een goede zomer gewenst. God bless you.
  Tony Kalma, Tureluurlaan 24, 3722EC Bilthoven. Email: kalma@planet.nl