Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Nieuwsbrief met reisverslag van Tony Kalma, werkend voor de Stichting Praagse Lente, april 2008

Aan het bestuur van de Stichting Praagse Lente, aan vrienden en belangstellenden.

Lieve vrienden,

Zo snel achter elkaar heb ik nog niet eerder een nieuwsbrief geschreven. Het is ook een spannende tijd en er gebeurt veel. Ik ben nog maar net terug van mijn reis naar Praag en Belec van 26-29 maart 2008 en al weer druk bezig met de voorbereiding van de volgende reis, van 11 tem 16 mei. Dan zal ik les geven over ‘Innerlijke Genezing’ aan de studenten van de dagopleiding: de studenten met richting sociaal/pastoraal werk, maar ook aan de theologiestudenten.
Voor ik verder ga: het was zo goed dat ik niet alleen hoefde te gaan. Ik voelde me gesteund door veel mensen die achter het werk in Tsjechie staan (daarom ook deze nieuwsbrief) en die mij en de Stichting op allerlei manieren steunen, dank jullie wel! Het was ook zo fijn om met een fantastisch goed team te kunnen werken. Martin Tensen, Janna Beek en mijn man Nanne reisden vanuit Nederland mee en in Tsjechie kwamen Blanka en Jan Macha , Yvona en Karel Taschner en Robin Schmidt er nog bij.

De 35 studenten van de parttime opleiding theologie, richting sociaal/pastoraal werk hebben het onderwijs over innerlijke genezing goed ontvangen en werden steeds opener en enthousiaster. We hoorden fijne verhalen en voor veel studenten was het nieuw om zich bewust te worden van de realiteit dat we mogen leven in Gods aanwezigheid en dat we dus niet alleen zijn, omdat Jezus in ons wil wonen. Het woord
verbinding stond centraal; hoe meer in verbondenheid te leven: met jezelf, met anderen en met God.
Bij de docenten bestaat bij sommigen aarzeling mbt het onderwijs van het gedachtegoed van Leanne Payne. Bij de leidinggevenden van de ETS is één docent, Pavel Rausch, een psychotherapeut, die veel invloed heeft, die dit onderwijs niet echt ziet zitten. Het is eigenlijk wel heel bizonder dat het mogelijk was dit onderwijs over Innerlijke Genezing te geven! Alle redenen om dankbaar te zijn.

Het meest spannende moment was tijdens de lunch op vrijdag 27 maart. Ik had net 4 lesuren achter de rug en zou tijdens de lunch overleg hebben met de verantwoordelijke docent Dana Stankova en de directeur van de ETS Jan Vales, over de meiconferentie voor de studenten. Dat werd een heel ongemakkelijk gesprek want ze verwachtten van mij dat ik aan de studenten met de richting pastoraal/sociaal werk een aantal lessen zou geven over Innerlijke Genezing en een aantal ‘andere’ lessen over innerlijke genezing aan studenten theologie, met nadruk op de theologische kant.
Dit leek me geen goed idee want de theologiestudenten gaan wel voor een groot deel predikant worden en dan is praktische kennis van pastoraat toch ook nodig. Gelukkig lukte het om hun grootste zorgen weg te nemen: angst voor ongeïnteresseerdheid bij de studenten, etc. Ik mag nu in de week van 12-16 mei alle ochtenden les geven over Innerlijke Genezing. Dat vraagt wel voorbereiding omdat ik de stof toch wat anders moet gaan indelen. Ook is mij gevraagd het ‘devotional-hour’ van 8.00 – 9.00 uur vorm te geven op een praktische wijze.

Terugblik op de training aan de studenten

Er komen 35 deelnemers waaronder enkele niet-studenten. Iedereen is goed op tijd aanwezig en zo hebben we de
eerste avond ruim tijd voor introductie van de teamleden en de eerste les over ‘Komen in Gods Tegenwoordigheid.’ Ik nodig ze uit om samen met ons op reis te gaan naar meer heelheid in Christus en moedig ze aan om naar de teamleden te gaan met hun vragen en ook vrijmoedig om gebed te vragen als ze dat willen.
Gelukkig blijkt er een student te zijn die zijn gitaar heeft meegenomen en samen met twee zingende studentes vormt hij een goed muziekteam; prachtige liederen zingen zij met ons en zo helpen zij ons om ons op God te richten en in Gods Tegenwoordigheid te komen.
Als ik een uitnodiging doe aan het einde van de les om naar een teamlid te gaan om een zegen te ontvangen, maken de meesten hier gebruik van. We horen verhalen over hoeveel tijd ze hebben besteed aan het lezen van het toch wel moeilijke boek van Leanne: ‘Herstel van Identiteit’. Nu willen ze ook wel graag zelf een zegen ontvangen; hun grootste verlangen gaat uit naar meer te kunnen leven in Gods aanwezigheid en ruimte voor Hem te kunnen maken, vooral als ze heel druk zijn; ze verlangen er naar dat ze meer rust en vrede van binnen krijgen en dat hun gedachten tot rust komen en niet steeds doormalen.

De volgende dag, 27 maart,
begon ik met onderwijs over luisteren naar God en hoe te leven in meer verbondenheid met Hem. Ik was verrast over hun enthousiasme om in tweetallen samen te bidden om een diepere verbondenheid met God. Als ik les geef over het gebruik van je voorstellingsvermogen als je in de bijbel leest, etc merk ik dat dit nieuw is voor een aantal en dat ze heel blij zijn met de fotokaarten van de beeldjes. Iedereen kan gratis een foto uitzoeken en kan er meerdere kopen voor een kleine prijs. Daar wordt veel gebruik van gemaakt en de foto’s helpen hen om zich voor te kunnen stellen hoe God bij hen aanwezig wil zijn in Zijn liefde voor hen.
Er is weinig schroom om gebruik te maken van gezegend water om hun voorstellingsvermogen te laten reinigen van nare of/en onreine beelden.
De eerste les ’s middags gaat over reiniging van schuld en schaamte. Een loodzwaar thema blijkt dit te zijn en tijdens de verdere dagen merk ik hoe ze nog steeds bezig zijn met wat er toen werd gezegd. Schaamte is ook iets dat moeilijk in woorden is te ‘vangen’ en heeft zo te maken met
‘niet kunnen zijn.’ Daarna volgt het thema: ‘Besef van zijn’ en hoe belangrijk moederliefde is ivm verbondenheid; dit wordt de les die het beste ontvangen wordt door hen. Heel indrukwekkend is het wat hierin gebeurt en hoe diep genezing wordt ontvangen om meer een besef van zijn te ontvangen en genezing van scheidingsangst..
’s Avonds wordt dat nog verder verdiept als het gaat over de rol van de vader, die kracht geeft om te zijn. Een opdracht die ik aan hen gaf was: onderstreep een zin op een uitgereikt a4-tje over wie je bent in Christus; daarna mochten ze zich voorstellen dat Jezus deze zin tegen hen zei. Voor één student was dit heel moeilijk, zo vertelde hij, want hij had onderstreept: ‘Ik ben Gods werker.’ (dienstknecht) en dat wilde hij nu juist niet zijn. Maar wat dan wel? Pas aan het einde van de tweede dag kwam hij naar mij toe voor gesprek en gebed en vertelde dat hij ontdekt had hoe goed het was om zich een zoon van God te weten; dat hij altijd het idee had gehad dat hij moest werken om Gods liefde te verdienen maar nu inzag dat het anders was en dat hij geliefd was om wie hij was. Ook beleed hij dat hij zich altijd beter voelde dan anderen en daarin veel op ‘de oudste zoon leek’ en vroeg Jezus zijn trots te vergeven. Hij zag er daarna een stuk ontspannener uit.

Zaterdagmorgen 29 maart is het eerste thema: Vergeving en zelfacceptatie. Dit blijkt ook een erg belangrijk thema te zijn en weer blijkt hoe we allemaal geneigd zijn negatieve woorden en gedachten, die we van anderen hoorden, in te slikken; we bidden dat God ons zal helpen waarheid en leugen te onderscheiden en de leugens los te laten en te brengen bij het kruis. Dit was een heel intense les en het was goed dat hierna ‘Genezing van herinneringen’ kwam. Zo kon ook de pijn, die veroorzaakt werd door leugens en andere situaties, genezen in Jezus’genezende aanwezigheid.
’s Middags was er de laatste les die ging over genezing van de wil. Weer raakt het mij dat iedereen opstaat als ik vraag wie er genezing van zijn wil nodig heeft. Wat is er toch nog steeds een enorme nasleep van het zolang te hebben geleefd onder het communistische regiem. De partij bepaalde zoveel en je had zelf vaak weinig te willen en nog steeds werkt dat door.

Bij de viering van Gods liefde is er ook de gelegenheid om iets te vertellen. Een paar verhalen:
  Er is verder de gelegenheid om een lichtje aan te steken, een zegen te ontvangen, etc.
  Ook geef ik een open uitnodiging aan de studenten om de Leanne Payne-conferentie, die van 19 tem 24 oktober in Nederland zal worden gehouden, te bezoeken. Onze Stichting zal samen met de Stichting TPZ de conferentiekosten betalen, maar zij moeten zelf hun reisgeld betalen. Op dit moment heb ik 5 opgaven en ik vertrouw erop dat er meer studenten/docenten en anderen zullen komen!

  Zondag 30 maart
  Als team gaan we naar de kerk op het terrein van de ETS waar ik altijd naar toe ga. Ik ben gevraagd te spreken en als thema heb ik gekozen: De betekenis van Pasen voor je eigen leven, wat ik uitwerk aan de hand van ontmoetingen die de discipelen en Maria Magdalena met Jezus hebben. Aan het einde van de preek nodig ik in het gebed de aanwezigen uit om zich voor te stellen wat zij tegen Jezus zouden zeggen als Hij hen zou vragen: Wie of wat zoek je, waarom huil je en ik vraag de mensen zich de ontmoeting met Hem voor te stellen.
  Na de dienst komt een jonge vrouw naar mij toe en zegt dat ze zich net zo voelde als Maria M en alleen maar kon huilen. Ze vertelt me dat ze net gehoord heeft dat ze kanker heeft en het lijkt ongeneeslijk; ze is zo bang dat ze niet meer voor haar kinderen zal kunnen zorgen en ze huilt en huilt…gelukkig dat ze kan huilen en ik sta stil bij haar met mijn armen om haar heen; dat is nu genoeg voor haar.
  Even later komt een man die een zegen vraagt voor zijn huwelijk en erkent dat hij Gods liefde nodig heeft om weer van zijn vrouw te kunnen houden. Even later komt hij terug samen met zijn norskijkende vrouw. Wij willen samen een zegen vragen, zegt hij. Ik vraag haar of ze nog weet wat ze leuk vond in hem en gelukkig herinnert ze zich iets en lacht. Ze vindt het goed dat we een zegen vragen….
  Dan is het tijd om afscheid van Janna te nemen want zij vliegt terug om morgen weer te kunnen werken. Wij kunnen ’s middags nog genieten van een wandeling door Praag.

  Maandag 31 maart.
  ’s Morgens komt de uitgever van Leanne’s boeken, Mirek Hora, bij ons: Martin, Nanne en ik, op bezoek in hotel Diana. Het is heel bemoedigend voor hem om met Martin, die ook uitgever is, te kunnen praten. We maken plannen voor de toekomst. In september komt het derde boek van Leanne Payne:’ Gods Tegenwoordigheid geneest’ uit in het tsjechisch.
  Om 17.05 vliegen we terug naar Schiphol en wat hebben we een goede tijd gehad.

  De volgende lesweek voor studenten van 11 tem 16 mei.
  Alle organisatorische zaken zijn klaar: hotel en vliegreis zijn geboekt.
  Ik ben nu bezig met de voorbereidingen voor de 20 uur les in deze week. Ik ben heel blij dat Nanne, Eddy en Ineke de Pender mee zullen gaan en dat we dus weer met een team van 4 Nederlanders zullen zijn. Het team wordt aangevuld met Robin Schmidt en Marek Macak, die mij ook zullen vertalen en met Karel en Yvona Taschner.
  Nanne en ik vertrekken woensdag 7 mei om nog wat tijd te hebben voor allerlei contacten; o.a. zullen we vrijdagmiddag 9 mei een gesprek hebben met Lubomir, de organisator van conferenties.
  Samen met Karel en Yvona Taschner. Waarschijnlijk komt er voorjaar 2009 weer een grote conferentie.
  Ineke en Eddy komen vrijdagavond in Praag aan en zondagmiddag rijden we naar Belec.

  Iedere ochtend van maandag 11 tem vrijdag 16 mei is er van 8.00 tot 9.00 uur devotional-hour
  : een praktische bijbelstudie met gebed, gericht op het thema van die morgen en op persoonlijke groei in geloof. Ik ben gevraagd om dat te doen nav het meditatieve gebed dat ik op zondag in de preek deed. Zo mag ik ook werken in dat uur.
  Verder is er dan
  van 9.05 – 10.30 en van 11.00 – 12.30 les mbt thema’s over Innerlijke genezing. Ik werk de thema’s: Komen in Gods aanwezigheid, Luisteren naar God, Voorstellings-vermogen: het belang ervan, Omgaan met emoties, Vergeving en zelfaanvaarding, Besef van zijn,
  Genezing van herinneringen en Genezing van de wil opnieuw uit en probeer een wat meer theoretische start te maken.
  Woensdagmorgen en donderdagmorgen zullen we van 11.00 tem 12.30 besteden aan een casusbespreking vanuit verschillende disciplines samen met de directeur Jan Vales van ETS als theoloog en Dana Stankova als familie-therapeute. Vrijdagmorgen zal het laatste lesuur gebruikt worden voor de evaluatie.
  Ook zal er waarschijnlijk een middagworkshop zijn over:
  Werk en Theologie; met name over hoe een goede structuur te vinden die maakt dat studenten pastoraal/sociaal werk een voldoende betaalde werkplek kunnen krijgen na hun studie. Eddy en ik zullen daaraan meewerken.
  Zaterdag 17 mei vertrekken Eddy en Ineke weer naar Nederland: Nanne vertrekt zondag naar Nederland en ik reis zondag verder naar Kosice om Veronika en Dominik te ontmoeten. Zij zijn de dragers van het werk in Slowakije en hebben net hun eerste zoontje Andrej welkom geheten. Ik wil ook daar mensen ontmoeten die ik kan uitnodigen voor de Leanne Payne-conferentie die van 19 – 24 oktober zal worden gehouden in Dalfsen. Woensdag 21 mei vlieg ik weer naar huis.

  Willen jullie danken voor:
  • het gezegende weekend dat we hadden met de studenten en de openheid bij hen voor dit nieuwe onderwijs over genezend gebed.
  • de goede sfeer en rust die er was tijdens het weekend.
  • de fijne samenwerking in het team van de Tsjechen en Nederlanders.
  • het muziekteam dat uit het niets te voorschijn kwam.
  • het feit dat we het eens geworden zijn over de opzet voor de komende week met de voltijd-studenten.
  • de financiele mogelijkheid van de Stichting Praagse Lente om een open uitnodiging te doen voor studenten om de Leanne Payne-conferentie te bezoeken.
  • de groei van Robin in het vertalen van mij.
  • het dóórgaan van de week in Belec met de theologiestudenten.

  Willen jullie bidden:
  • voor bescherming van de teamleden tegen ziekte en om kracht en gezondheid
  • voor éénheid in het team
  • voor een goed muziekteam.
  • voor eenheid met de vertalers: Marek Macak en Robin Schmidt.
  • voor een goede voorbereiding voor alles.
  • dat ik afgestemd zal zijn op God om zó te kunnen spreken dat de studenten in hun hart worden geraakt.
  • dat de studenten de ruimte zullen hebben dit onderwijs te ontvangen want ze moeten de week na Belec eindexamen doen voor hun Master/Bachelor. De planning lijkt niet optimaal!

  Bedankt voor het lezen van deze brief; het was goed dit weer met jullie te kunnen delen.
  De volgende conferentie is pas weer in november in Litvinov (in het noorden van Tsjechie) dus dat duurt nog even.
  Wil je meer weten? Kijk op:
  www.stichtingpraagselente.nl

  Hartelijke groeten en God bless you,
  Tony Kalma, Tureluurlaan 24, 3722EC Bilthoven.