Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Nieuwsbrief van Tony Kalma, werkend voor de Stichting Praagse Lente, sept 2007-

Lieve vrienden, bestuur en geïnteresseerden,

Allereerst wil ik jullie vertellen hoe blij ik ben met allerlei vormen van bemoediging die ik ontving: mails, kaartjes, telefoontjes, giften en ook dat mensen schreven dat ze voor het werk in Praag en voor mij bidden. Ik voel me daardoor gesteund en het geeft mij moed om
dóór te gaan met mijn werk daar.

Het is een grote uitdaging voor mij om de inleidingen te houden tijdens de conferentie ‘Gods Tegenwoordigheid Geneest’, die KMS (Christian Mission Society) samen ETS (Evangelical Theological Seminar) organiseert in Praag op 19 en 20 oktober. Het thema is: ‘Herstel van Identeit door genezend gebed.’ De verwachting is dat er aardig wat deelnemers zullen komen en het is fijn dat ik samen met 5 andere teamleden kan gaan.
Ineke en Eddy de Pender, Janna Beek, Hans de Weerd en mijn man Nanne zullen ook meereizen en zo kunnen we samen werken als Nederlands team met een Tsjechisch team.
Wel zullen we als Nederlands team eerst op twee avonden instructie geven aan het Tsjechische team in: hoe te bidden voor onderwerpen als: verbondenheid met God, vergeving geven en ontvangen, besef van zijn, genezing van de wil, genezing van herinneringen, etc.

We zijn blij met Blanka Machova die de organisatie en de verzorging van deze avonden op zich genomen heeft en ook een goede vertaalster is.
Op de conferentie heb ik ook het voorrecht om twee heel goede vertalers te krijgen die beiden het gedachtegoed van Leanne Payne heel goed kennen nl Pavel Hosek en Marek Macak.

Het thema van de conferentie is hetzelfde als de titel van het boek van Leanne Payne; ‘Herstel van Identiteit’ omdat dit boek net in het Tsjechisch is uitgegeven. We hopen dat dit boek de mensen zal helpen bij de verwerking van wat ze horen tijdens de conferentie. Voor velen is het gedachtegoed van Leanne nog erg nieuw. Eind van dit jaar verschijnt hopelijk het boek: ‘Gods Tegenwoordigheid geneest’ in het Tsjechisch.

De komende reis.
Nanne en ik zullen van 15 tem 24 oktober in Praag in Hotel Diana logeren. Yvona en Karel Taschner, bij wie we tot nu toe logeerden, zijn verhuisd naar Chomutov en zullen deze tijd ook in Praag zijn. Met hen zullen we veel praktische zaken kunnen regelen en na de conferentie gaan we concrete toekomstplannen maken en vaststellen wanneer we weer een conferentie in Most zullen houden, etc.
Dinsdag 16 oktober komen de andere teamleden in Praag aan en zij blijven daar tot en met zondagmiddag 21 oktober.

Overzicht van de aktiviteiten rondom de conferentie

Woensdag - Instructie genezend gebed aan het Tsjechische team I

Donderdag - Instructie genezend gebed aan het Tsjechische team II

Vrijdagavond - Komen in Gods Tegenwoordigheid

Zaterdag
- Besef van zijn
- De kracht van herinneringen en Genezing van pijnlijke herinneringen
- Genezing van de wil/vergeving
- Celebration of Gods Love

Zondag -
Spreken in kerkdienst in Cirkev Bratrska
Vertrek van vier teamleden uit Praag.


Maandag 22 t/m woensdag 24 oktober:

Tijd voor overleg met Yvona en Karel Taschner die het werk in Tsjechie dragen; ook terugblik op de conferentie en planning van volgende conferenties, etc.
Tijd voor overleg met de uitgever van de boeken, met de vertaler en andere afspraken.
Woensdagmiddag vliegen we om 15.20 weer terug naar Schiphol.

Willen jullie bidden voor :
- voldoende en goede tsjechische pastorale werkers
- gezondheid van Yvona en Karel Taschnerova
- bescherming van de teamleden tegen ziekte en om kracht en gezondheid
- helderheid om goed engels te kunnen spreken
- dat ik afgestemd zal zijn op God om zo te kunnen spreken dat het mensen in hun hart raakt
- dat het gaat lukken om te werken met powerpoint wat nieuw is voor mij.
- dat het ondanks de kale, onaantrekkelijke zaal toch een feest wordt omdat God aanwezig is.
- voor een goed muziekteam voor de worship en tijdens de gebeden.
- éénheid met de vertalers.
- goede ontvangst van het net uitgegeven boek van Leanne Payne.
- voor de vertaler die veel moeite heeft met het vertalen van Leanne Payne’s boek
‘Gods tegenwoordigheid geneest’.

Wij kunnen danken voor:
- de openheid die er is in Tsjechie voor het gedachtegoed van Leanne Payne
- KMS, met name Lubomir, die zoveel doet aan promotie voor deze conferentie
en al onze conferenties in hun maandelijkse Magazine wil aankondigen
- mooie uitgave van ‘Herstel van Identieit’ in het tsjechisch
- giften die we ontvingen waardoor alle kosten konden worden betaald
- de groei van het werk en dat we met zo’n fijn nederlands team naar Praag gaan
- goede berichten van Yvona mbt haar gezondheid (er dreigde ziekenhuisopname)

Het was fijn om dit weer met jullie te kunnen delen en we weten ons gesteund door jullie.
Kijk ook eens op onze website: www. stichtingpraagselente.nl want daar vind je ook allerlei informatie.

Hartelijke groeten en God bless you.

Tony Kalma,
Tureluurlaan 24,
3722EC Bilthoven