Praagse Lente

Pastorale hulpverlening in Tsjechië en Slowakije

Stichting Pastorale Zorg Praagse Lente
Het RSIN of fiscaal nummer: 8160.98.141
Contact: www.stichtingpraagselente.nl, email: kalma@planet.nl;
Pastoraal werker/docent mevr T. Kalma, Tureluurlaan 24, 3722EC Bilthoven.

Bestuur
:
 • voorzitter: Ir J. Krabbendam te Katwijk
 • secretaris: Mevr J. van Loenen, te Bilthoven
 • penningmeester: Drs N.B. Kalma te Bilthoven.

Waarom deze Stichting

De Stichting is in het leven geroepen om een antwoord te kunnen geven op de grote nood die er in Tsjechië was door gebrek aan goede pastorale hulpverlening. Het communistische regiem heeft voor veel mensen traumatisch gewerkt; ze konden zich niet goed ontwikkelen en worden zoals God ze bedoeld heeft met als gevolg:
 • gebrokenheid in gezinnen; ook door verslavingsproblemen
 • weinig gevoel van eigenwaarde,
 • gebrek aan eigen identiteit
 • problemen met initiatief nemen
 • onvermogen in relaties met mensen en met God

Doelstelling
:
Het doel van deze Stichting is
 1. Het helpen van mensen om te komen tot meer heelheid in Christus en het bieden van hulp bij het verwerken van traumatische ervaringen.
 2. Het trainen/toerusten van professionele hulpverleners, (aanstaande) predikanten en leken om werkzaam te zijn in pastoraat en hulpverlening
 3. Het geven van onderwijs mbt persoonlijkheidsvorming en relaties
Het ontvangen van genezend gebed is bij alle genoemde punten een essentieel onderdeel.
De Stichting heeft als werkgebied voornamelijk Tsjechië hoewel er ook werk wordt gedaan in Slowakije en andere Oostbloklanden

Beleidsplan
:
De Stichting ondersteunt het tot stand komen en de verdere uitbouw van een zelfstandige Tsjechische stichting voor Pastorale Zorg. De Stichting organiseert in overleg met de Tjechische stichting jaarlijks in het werkgebied conferenties, seminars, lezingen en bevordert het uitgeven van boeken en ander materiaal wat hen en anderen kan helpen.
De nadruk lag in de eerste jaren voornamelijk op persoonlijke hulpverlening en onderwijs. Er komen nu in het werkgebied steeds meer personen die zichzelf willen bekwamen op het gebied van pastorale hulpverlening door middel van genezend gebed, op basis van het gedachtegoed van Leanne Payne en anderen die dichtbij haar staan. Daardoor dient de nadruk van het werk van de Stichting van punt a. van de doelstelling te verschuiven naar punt b. te weten: het trainen en toerusten van professionele hulpverleners, (aanstaande) predikanten en leken om werkzaam te zijn in pastoraat en hulpverlening door middel van genezend gebed.

Beloningsbeleid

De Stichting werkt alleen met vrijwilligers. Deze worden niet betaald voor hun werk; alleen gemaakte onkosten worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

Te vinden onder Nieuwbrieven/Reisverslagen

Stacks Image 49